Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie reklamacje rozpatrujemy na podstawie formularza reklamacyjnego przesłanego drogą mailową na adres: sklep@kreatywnemaluchy.pl
2. Wszelkie reklamacje dotyczące zniszczenia towaru rozpatrujemy tylko i wyłącznie na podstawie protokołu szkody spisanego w obecności przewoźnika.
3. Braki towarowe niewynikające z naszej pomyłki(weryfikowane na podstawie stanów magazynowych oraz paragonu) rozpatrujemy tylko i wyłącznie na podstawie protokołu spisanego w obecności przewoźnika.
4. Wszystkie reklamacje niewynikające z naszej winy są przekazywane przez pracownika wraz ze wszelkimi dokumentami i rozpatrywane w trybie do 3 miesięcy przez firmę dostarczającą przesyłkę.
5. W przypadku dostarczenia przez klienta kompletu dokumentów wraz z poprawnie spisanym protokołem uszkodzenia (spisanym w obecności przewoźnika) Sklep może rozpatrzyć reklamacje w trybie ekspresowym, mianowicie wymieniając uszkodzone produkty na własny koszt. Reklamacje te rozpatrywane są w ciągu tygodnia licząc od daty wpłynięcia kompletu dokumentów.
6. Wszelkie reklamacje niezwiązane z uszkodzeniem bądź brakami towarowymi są rozpatrywane w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.
7. Wszystkie reklamacje wynikające z winy sklepu, pomyłki oraz ewentualne braki dosyłamy na własny koszt w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia reklamacji. W razie braku możliwości zrealizowania dosyłki sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny za dany produkt na wskazane przez klienta konto.
8. Wszelkie dokumenty niezbędne w procesie reklamacji (protokół szkody spisany w obecności przewoźnika oraz paragon/faktura) należy wysłać na adres siedziby sklepu z dopiskiem „Reklamacja”


Artyzan Marcin Skwarek
ul.Kopalniana 2A
32-540 Trzebinia


QR code

Recently Viewed

No products

Menu